B. de ambten en overige diensten

arbeidsongeschiktheid

B17.1 Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de predikant als gevolg van ziekte of ongeval worden de desbetreffende voorschriften in acht genomen.

B17.2 Bij blijvende verhindering van de ambtsdienst als gevolg van ziekte of ongeval beslist de kerkenraad over het verlenen van gezondheidsemeritaat of ontheffing van het ambt. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de classis.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Arbeidsongeschiktheid

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 13

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B17
Rapport dHKO (2011) B17
Rapport dHKO (2012) B17
Rapport dHKO (2014a) B8 B17 B26