B. de ambten en overige diensten

roeping van de predikant

B12.1 De roeping van een predikant bestaat uit de beroeping, de instemming van de gemeente, de goedkeuring van de classis en de bevestiging.

B12.2 De kerkenraad voorziet in een regeling voor het beroepingswerk.

B12.3 De beroeping vindt plaats door de kerkenraad, gehoord de diakenen en met medewerking van de gemeente.

B12.4 Het beroep wordt door de kerkenraad uitgebracht via de beroepsbrief. De predikant aanvaardt het beroep door de aannemingsbrief.

B12.5 De instemming van de gemeente wordt verkregen als er vanuit de gemeente geen gegrond bezwaar tegen leer of leven van de predikant wordt ingebracht.

B12.6 De classis verleent haar goedkeuring als zij zich heeft overtuigd dat is voldaan aan de vereisten van de kerkorde en de generale regelingen.

B12.7 De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van het vastgestelde formulier. De bevestiging van hem die voor het eerst predikant wordt, gebeurt onder handoplegging.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Roeping van de predikant
Beroeping
Instemming van de gemeente
Goedkeuring door de classis
Bevestiging van een predikant
Handoplegging

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 5
Kerkorde GKv (1978) Art. 6

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B9
Rapport dHKO (2011) B9
Rapport dHKO (2012) B9
Rapport dHKO (2014a) B12 B25
Rapport dHKO (2014a) F73