B. de ambten en overige diensten

taak van de predikanten

B9.1 De predikanten hebben als primaire taak de verkondiging van het evangelie voor kerk en wereld. Ook bedienen zij de sacramenten en gaan zij voor in de dienst van de gebeden.

B9.2 De predikant rust de gemeente in prediking en onderricht toe tot een leven in geloof. Hij bestrijdt dwalingen en weerlegt valse leer.

B9.3 De predikant geeft met de ouderlingen leiding en herderlijke zorg aan de gemeente. Samen oefenen zij over de gemeente de kerkelijke tucht.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Taak van de predikant

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 10
Kerkorde GKv (1978) Art. 16
Kerkorde GKv (1978) Art. 21
Kerkorde GKv (1978) Art. 55
Kerkorde GKv (1978) Art. 81

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B3
Rapport dHKO (2011) B3
Rapport dHKO (2012) B3