B. de ambten en overige diensten

binding aan Bijbel en belijdenis

B7 De ambtsdragers zijn gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit bij de aanvaarding van hun ambt door ondertekening van het bindingsformulier.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Ondertekening van belijdenissen
Ondertekeningsformulier

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 53
Kerkorde GKv (1978) Art. 54

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B2
Rapport dHKO (2011) B2
Rapport dHKO (2012) B2