G. materiële aangelegenheden

bestuur en beheer

G83.1 De kerkenraden, de classes, de particuliere synodes en de generale synode zorgen voor een behoorlijk bestuur en beheer in alle materiële aangelegenheden.

G83.2 Zij voorzien in een passende administratieve organisatie, waarin begrepen voorschriften omtrent de financiële administratie, de jaarrekening, het jaarverslag en de jaarlijkse begroting en zij waarborgen dat er sprake is van een deugdelijke periodieke financiële controle en toezicht.

G83.3 De kerkenraad legt jaarlijks aan de gemeente verantwoording af van zijn financieel beleid en beheer.

G83.4 Bij beslissingen met verstrekkende financiële gevolgen vraagt de kerkenraad vooraf de instemming van de gemeente. Art. F71.5 is hierop niet van toepassing.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Financiën en beheer, kerkelijke -

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 36

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) G2
Rapport dHKO (2011) G2
Rapport dHKO (2012) G2
Rapport dHKO (2014a) F73