F. besluitvorming en rechtsmiddelen

rechtspraak in predikantszaken

F79.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B14 tot en met B22 staat, in afwijking van art. F76, voor de predikant rechtstreeks beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing of tot afzetting wordt ingesteld bij de particuliere synode;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing.

F79.2 Van een uitspraak van de commissie of van de particuliere synode staat voor de predikant en de kerkenraad hoger beroep open op de generale synode. Art. F77.3 is van overeenkomstige toepassing.

F79.3 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de rechtspraak in predikantszaken.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Predikantszaken
Commissie van beroep in predikantszaken

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) F10
Rapport dHKO (2011) F10
Rapport dHKO (2012) F10
Rapport dHKO (2014a) F79