E. kerkelijk samenleven

kerkvisitatie

E65.1 Jaarlijks vindt namens de classis in elke kerk de kerkvisitatie plaats.

E65.2 De visitatie is gericht op het adviseren, aansporen en vermanen van de ambtsdragers met het oog op de opbouw van de gemeente en de vrede tussen de kerken.

E65.3 Voor de visitatie stelt de classis een college van visitatoren aan, waarvan de taken en de werkwijze worden vastgelegd in een regeling.

E65.4 Desgevraagd bieden visitatoren hulp bij moeiten of conflicten in een gemeente.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Kerkvisitatie

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 44

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) E6
Rapport dHKO (2011) E6
Rapport dHKO (2012) E6

CAPITA SELECTA
Visitatie: hoe ver mag je gaan?