C. het leven van de gemeente

huwelijk

C46.1 De kerkenraad bevordert een goede voorbereiding op het christelijk huwelijk.

C46.2 De kerkenraad ziet erop toe dat leden van de gemeente die zich als man en vrouw aan elkaar willen verbinden, daarvoor een burgerlijk huwelijk aangaan en dat kerkelijk laten bevestigen.

C46.3 De huwelijksbevestiging vindt plaats in een kerkdienst en behoeft de instemming van de gemeente. Bij de huwelijksbevestiging wordt gebruik gemaakt van een van de vastgestelde formulieren.

C46.4 Over de bevestiging van een huwelijk van doopleden of van een huwelijk waarin man of vrouw niet tot een gereformeerde kerk behoort, beslist de kerkenraad.

C46.5 In geval van echtscheiding en van hertrouwen na echtscheiding is de kerkenraad bevoegd tot een eigen oordeel over de kerkelijke consequenties daarvan met inachtneming van de generale regeling.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Huwelijksinzegening
Hertrouwen na echtscheiding

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 70

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C11
Rapport dHKO (2011) C11
Rapport dHKO (2012) C11
Rapport dHKO (2014a) C37 C39 C40
Rapport dHKO (2014a) C46
Rapport dHKO (2014a) C46 C50