C. het leven van de gemeente

vertrek uit de gemeente

C44 Kerkleden die verhuizen, ontvangen op hun verzoek en na mededeling aan de gemeente een attestatie voor de kerkenraad in de plaats waarheen zij vertrekken, met gelijktijdige kennisgeving aan die kerkenraad.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Attestatie bij verhuizing

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 63

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C9/10
Rapport dHKO (2011) C10
Rapport dHKO (2012) C10

CAPITA SELECTA
Wanneer staat iemand buiten?