C. het leven van de gemeente

bediening van de doop

C39.1 De heilige doop wordt als zegel van Gods verbond bediend aan de pasgeboren kinderen van de gelovigen en eveneens aan volwassenen die zich tot God bekeren en nog niet eerder waren gedoopt, met hun kinderen.

C39.2 Aan volwassenen wordt de doop bediend nadat zij openbare belijdenis van hun geloof hebben gedaan.

C39.3 De kerken erkennen de doop die elders in een christelijke kerkgemeenschap op geldige wijze en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is bediend.

C39.4 Bij de bediening van de doop wordt gebruik gemaakt van een van de vastgestelde formulieren.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening
Kinderdoop
Volwassendoop
Dooperkenning
Formulier voor de bediening van de doop aan kinderen
Formulier voor de bediening van de doop aan volwassenen

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 56
Kerkorde GKv (1978) Art. 58
Kerkorde GKv (1978) Art. 59

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C5
Rapport dHKO (2011) C5
Rapport dHKO (2012) C5
Rapport dHKO (2014a) C37 C39 C40
Rapport dHKO (2014a) C39