B. de ambten en overige diensten

voorgaan in de kerkdiensten

B32.1 Een predikant mag het Woord en de sacramenten niet elders bedienen zonder toestemming van de kerkenraad daar ter plaatse.
B32.2 Aan niet-predikanten kan door de classis preekbevoegdheid worden verleend in overeenstemming met de generale regeling.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Preekbevoegdheid
Bevoegdheid elders

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 10

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B31
Rapport dHKO (2011) B31
Rapport dHKO (2012) B31

UITVOERINGSBEPALING
Acta GKv (2011) Bijl. 3.1