B. de ambten en overige diensten

kerkelijk werkers

B31.1 De kerkenraad kan een of meer kerkelijk werkers benoemen om een deel van het dienstwerk in de gemeente uit te voeren.

B31.2 De kerkelijk werkers zijn gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit bij de aanvaarding van hun werk door ondertekening van het bindingsformulier.

B31.3 De kerkenraad houdt zich voor wat betreft profiel, taken en positie van de kerkelijk werkers aan de generale regelingen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijk werker

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B30
Rapport dHKO (2011) B30
Rapport dHKO (2012) B30