B. de ambten en overige diensten

werkwijze van kerkenraad en diaconie

B30.1 De werkwijze van de kerkenraad en die van de diaconie en de wijze waarop zij samenwerken worden vastgesteld in een plaatselijke regeling.

B30.2 De kerkenraad en diaconie dragen beide zorg voor een goede instructie en regeling van de taken en werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid in de gemeente worden verricht.

B30.3 De diaconie doet eenmaal per jaar verantwoording van haar beleid en beheer aan de kerkenraad.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Werkwijze van de kerkenraad

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 34
Kerkorde GKv (1978) Art. 36

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B29
Rapport dHKO (2011) B29
Rapport dHKO (2012) B29