B. de ambten en overige diensten

levenstaak predikant

B14.1 Het predikantschap is in beginsel een ambt voor het leven, in dienst van de Heer.

B14.2 De kerken bevorderen dat de predikanten zich met volle toewijding kunnen geven aan hun levenstaak.

B14.3 Voor de uitoefening van het ambt in deeltijd of voor het onderbreken van de dienst voor langere tijd is de goedkeuring van de classis nodig.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Levenstaak
Deeltijdfunctie
Verlof van een predikant

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 15

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B13
Rapport dHKO (2011) B13
Rapport dHKO (2012) B13