B. de ambten en overige diensten

toegang tot het ambt van predikant

B11.1 Wie als kandidaat toegang tot het ambt van predikant vraagt, kan beroepen worden na een beroepbaarstellend onderzoek door de aangewezen classis.

B11.2 Een kandidaat-predikant die een beroep heeft aangenomen, verkrijgt toelating tot het predikantsambt na een toelatend onderzoek door de classis waar hij zal gaan dienen.

B11.3 Over de toelating van een predikant uit een andere kerk van gereformeerde belijdenis in binnen- of buitenland of uit een kerk waarmee geen kerkelijke gemeenschap bestaat, beslist de classis.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Toegang tot het ambt van predikant
Beroepbaar stellend onderzoek
Toelatend onderzoek

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 5
Kerkorde GKv (1978) Art. 6
Kerkorde GKv (1978) Art. 9

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B12
Rapport dHKO (2010) B8
Rapport dHKO (2011) B12
Rapport dHKO (2011) B8
Rapport dHKO (2012) B8