A. de kerken

eenheid van geloof en belijden

A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Belijden van de kerk
Belijdenissen

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) A1
Rapport dHKO (2011) A1
Rapport dHKO (2012) A1
Rapport dHKO (2014a) A1