70. Wie moet een spoedvergadering van den kerkeraad uitschrijven?

 

(1911.)

120. En wat een andere vraag betreft, alle kerkeraadsvergaderingen zijn natuurlijk door den aangewezen praeses (steeds een der predikanten) te beleggen. En natuurlijk doet hij dat dan in die qualiteit, die hij bij de belegging dan ook natuurlijk. wel noemen mag, daar hij toch vanzelf die vergadering heeft te presideeren. Ik begrijp niet, welk bezwaar daartegen in uwe gemeente kan zijn ingebracht.


Rutgers, F.L. (1921)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 37