54. Kan iemand, bij wangedrag zijner kinderen, ouderling blijven?

 

(1907.)

90. Inzake het door u bedoelde gedwongen huwelijk tusschen twee leden der gemeente, komt mij de gedragslijn, die uw kerkeraad vroeger in zulk geval volgde, wel goed voor, n.l. afhouding van de eerstvolgende Avondmaalsviering door censuur, wegens de gegeven ergernis en om blijken te geven van schuldgevoel en eerbaarheid in het leven, en voorts schuldbelijdenis (met vermaning) voor den kerkeraad en bekendmaking daarvan aan de gemeente bij afkondiging van het huwelijk.

Voor den vader van den bruidegom zie ik in die zaak geen reden, waarom hij geen ouderling zou moeten blijven, daar er hier toch wel geen sprake van zijn zal, dat die vader op eenige wijze (bijv. door onverschoonbare achteloosheid, die de verzoeking voor den zoon zeer groot kan gemaakt hebben) mede eenigszins verantwoordelijk zijn zou.

Als iets dergelijks met het kind van een predikant gebeurde, tot groote droefheid, allereerst van den vader zelven, zou men toch zeker ook niet verlangen of wenschen of toelaten, dat die predikant, enkel daarom, zijn ontslag vroeg en kreeg.


Rutgers, F.L. (1921)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 79