Velde, M. te

Velde, Melis te (1950-)

Lees verder:

Bouma, H., Velde, M. te. Kerkorde van de Gereformeerde kerken in Nederland

Velde, M. te. Kerkrecht en gemeenteopbouw

Deddens, D., Velde, M. te. Vereniging in wederkeer

Deddens, D., Velde, M. te. Ten geleide

Deddens, D., Velde, M. te. Vrijmaking — Wederkeer

Deddens, D., Velde, M. te. Ten geleide

Velde, M. te. Recht in de kerk, plausibel en voorbeeldig

Velde, M. te. Kerkverband en rechtspersoonlijkheid

Rouw, M.A., Velde, M. te. Recht doen aan ‘bezwaarden’

Velde, M. te. Invoering van appèlregelingen

Velde, M. te. Hoger beroep in de kerk

Velde, M. te. De bestaande regels voor hoger beroep

Velde, M. te. Goede aanpak van appèlzaken

Velde, M. te. 14a. Oriënterende informatie over de reformatorische kerkgemeenschappen in Nederland

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (I)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (II)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (III)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (IV) (Slot)

Velde, M. te. Kerkorde en kerkverband in kerkelijke samensprekingen

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (I)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (II)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (III)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (IV)

Velde, M. te. Afbakening van de ambten vandaag

Velde, M. te. Nadere toelichting (I)

Velde, M. te. Nadere toelichting (II)

Velde, M. te. Uitdagingen en perspectieven voor het functioneren van voorgangers

Velde, M. te, Veen, B. van. Documentatie-boek over de wijziging van de kerkorde 1972-1978