H. slotbepaling

vaststelling en wijziging kerkorde

H86.1 Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de generale synode van Harderwijk 2011-2012 en in tweede lezing door de generale synode van Ede 2014.

H86.2 Wijziging van de kerkorde kan alleen plaats vinden door de generale synode met inachtneming van de generale regeling.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Wijziging van de kerkorde

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 84

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) H1
Rapport dHKO (2011) H1
Rapport dHKO (2012) H1