F. besluitvorming en rechtsmiddelen

hoger beroep

F77.1 Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak in beroep van de classis respectievelijk particuliere synode, staat hoger beroep open op de generale synode op de gronden als vermeld in art. F73.1.

F77.2 Het hoger beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen zes weken na verzending van de uitspraak in beroep en heeft geen opschortende werking.

F77.3 De uitspraak van de generale synode is bindend voor partijen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Hoger beroep

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 31
Kerkorde GKv (1978) Art. 35

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) F8
Rapport dHKO (2011) F8
Rapport dHKO (2012) F8