F. besluitvorming en rechtsmiddelen

beroep

F76.1 Tegen een beslissing op bezwaar van de kerkenraad staat beroep open op de classis op de gronden als vermeld in art. F73.1 voor het gemeentelid dat bezwaar heeft ingesteld en voor degene die persoonlijk belanghebbende is bij de beslissing.

F76.2 Tegen een besluit van de kerkenraad dat met goedkeuring van de classis is genomen en tegen een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F73.5 staat op gelijke wijze rechtstreeks beroep open op de particuliere synode.

F76.3 Het beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen zes weken na verzending van de beslissing op bezwaar en heeft geen opschortende werking.

F76.4 De uitspraak van de classis respectievelijk particuliere synode is bindend voor partijen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Beroep

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 31
Kerkorde GKv (1978) Art. 35

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) F7
Rapport dHKO (2011) F7
Rapport dHKO (2012) F7
Rapport dHKO (2014a) F76