D. de kerkelijke tucht

terugkeer

D61.1 Wanneer iemand die als belijdend lid is buitengesloten, met berouw tot God en tot de gemeente terugkeert, wordt hij in de weg van openbare schuldbelijdenis weer in de gemeenschap van de kerk opgenomen. Hiervoor is de instemming van de gemeente vereist.

D61.2 Wanneer iemand die als volwassen dooplid is buitengesloten, met berouw tot God en tot de gemeente terugkeert, wordt hij in de weg van openbare geloofsbelijdenis weer in de gemeenschap van de kerk opgenomen. Hiervoor is de instemming van de gemeente vereist.

D61.3 Bij schuldbelijdenis en geloofsbelijdenis wordt gebruik gemaakt van de vastgestelde formulieren.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Terugkeer in de gemeente

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 78

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) D10
Rapport dHKO (2011) D10
Rapport dHKO (2012) D10