D. de kerkelijke tucht

karakter en reikwijdte van de tucht

D51.1 Aan de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten is de kerkelijke tucht verbonden.

D51.2 De tucht wordt toegepast wanneer er sprake is van ernstige zonde in leer of leven, die de eer van God tekort doet, het behoud van de zondaar bedreigt en de heiligheid van de gemeente aantast.

D51.3 Zij is gericht op de verzoening met God en de gemeente.

D51.4 De tuchtoefening draagt als kerkelijke discipline een geestelijk karakter.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Opzicht
Verzoening

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 72

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) D1
Rapport dHKO (2011) D1
Rapport dHKO (2012) D1