C. het leven van de gemeente

de missionaire roeping

C50.1 De kerken zoeken in woord en daad met het evangelie van Christus hen die God niet kennen of van hem vervreemd zijn.

C50.2 De evangelieverkondiging is erop gericht de medemens te brengen tot een leven met God in de gemeenschap van de kerk.

C50.3 Waar kerken de gelegenheid krijgen om elders in de wereld mee te werken aan de verkondiging van het evangelie, gebeurt dat zo veel mogelijk in samenwerking met in de regio reeds aanwezige kerken. De inrichting van het werk en de positie van de werkers worden voor de Nederlandse zijde daarvan geregeld in generale regelingen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Missionaire arbeid
Missionaire arbeid elders

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 24
Kerkorde GKv (1978) Art. 26

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C15
Rapport dHKO (2011) C15
Rapport dHKO (2012) C15
Rapport dHKO (2014a) C46 C50
Rapport dHKO (2014a) C50