C. het leven van de gemeente

geloofsleven en toerusting

C48.1 De gemeenteleden geven inhoud aan hun geloofsleven in dagelijkse omgang met God in bijbellezing en gebed en ook door lied en gesprek.

C48.2 Zij zetten zich ook gezamenlijk in om te groeien in kennis van God en inzicht in de Schriften.

C48.3 De ambtsdragers rusten de gemeente toe in de weg van prediking, catechese, pastoraat en diaconaat. Zij bestrijden denkwijzen en invloeden die met de zuivere leer in tegenspraak zijn of die schade doen aan een heilig leven.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Toerusting tegen dwaling
Vorming, geestelijke -

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 55

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C13
Rapport dHKO (2011) C13
Rapport dHKO (2012) C13