C. het leven van de gemeente

opvoeding en onderwijs

C47.1 Ouders verplichten zich bij de doop hun kinderen te onderwijzen in de leer van de Schriften en hen op te voeden tot een leven met God.

C47.2 De kerkenraad spoort de ouders aan om voor hun kinderen zoveel mogelijk gebruik te maken van onderwijs dat overeenstemt met de leer van de kerk.

C47.3 De kerken streven naar goede relaties met het gereformeerd en ander christelijk onderwijs.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Onderwijs

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 57

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C12
Rapport dHKO (2011) C12
Rapport dHKO (2012) C12