C. het leven van de gemeente

binnenkomst in de gemeente

C43.1 Wie uit een zusterkerk bij de gemeente binnenkomt, wordt door de kerkenraad op basis van zijn attestatie als lid aanvaard. Hiervan wordt aan de gemeente mededeling gedaan.

C43.2 Over de toelating in andere gevallen beslist de kerkenraad met inachtneming van de generale regeling. De toelating behoeft de instemming van de gemeente.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Attestatie bij verhuizing

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C9/10
Rapport dHKO (2011) C9
Rapport dHKO (2012) C9