C. het leven van de gemeente

toegang tot het avondmaal

C41.1 Tot het avondmaal in de gemeente worden toegelaten zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd naar de gereformeerde leer en die godvrezend leven.

C41.2 Doopleden en wie zich van buiten de gemeente komend tot God bekeren, ontvangen kerkelijk onderwijs ter voorbereiding op hun openbare geloofsbelijdenis.

C41.3 Voor de toelating tot de openbare geloofsbelijdenis is onderzoek door de kerkenraad en instemming van de gemeente nodig. Bij de openbare geloofsbelijdenis wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde formulier.

C41.4 Voor het ontvangen van gasten aan het avondmaal houden de kerken zich aan de generale regeling.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Toelating tot het avondmaal
Openbare geloofsbelijdenis
Gasten

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 60

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C7
Rapport dHKO (2011) C7
Rapport dHKO (2012) C7
Rapport dHKO (2014a) C37 C39 C40
Rapport dHKO (2014a) C41