C. het leven van de gemeente

kerkdiensten op zondag

C36.1 De gemeente viert de zondag als dag van Christus’ opstanding. De kerkenraad roept de gemeente daarvoor samen in openbare kerkdiensten, als regel twee maal per zondag.

C36.2 In de kerkdiensten vindt de bediening van Gods Woord en van de sacramenten plaats alsook de dienst van lied en gebed en de dienst van barmhartigheid.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Liturgie

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 65

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C2
Rapport dHKO (2011) C2
Rapport dHKO (2012) C2