B. de ambten en overige diensten

instituering, splitsing en samenvoeging van kerken

B34.1 Instituering, splitsing of samenvoeging van kerken vindt plaats krachtens besluit van de betrokken kerkenraden, na raadpleging van de gemeenten en met goedkeuring van de classis.

B34.2 De besluitvorming voorziet in een regeling van de gevolgen naar kerkelijk en eventueel statelijk recht.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Instituering
Splitsing
Samenvoeging

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 39

RAPPORT
Rapport dHKO (2011) B33
Rapport dHKO (2012) B33