B. de ambten en overige diensten

kleine gemeenten

B33.1 Indien een gemeente te klein wordt om een eigen kerkenraad te hebben, besluit de classis over de gevolgen daarvan.

B33.2 Indien in een kleine gemeente minder dan drie diakenen zijn, wonen een of meer ouderlingen de diaconievergaderingen bij met adviserende stem.

B33.3 Indien in een kleine gemeente minder dan drie ouderlingen zijn, wonen een of meer diakenen de kerkenraadsvergaderingen bij met adviserende stem.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Kleine gemeenten
Opheffing

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 37
Kerkorde GKv (1978) Art. 38
Kerkorde GKv (1978) Art. 39

RAPPORT
Rapport dHKO (2011) B32
Rapport dHKO (2012) B32