B. de ambten en overige diensten

aftreden van ouderlingen en diakenen

B26.1 De ouderlingen en diakenen vervullen hun ambtsdienst drie of meer jaren, afhankelijk van de plaatselijke regeling.

B26.2 Als regel is elk jaar een evenredig deel van de ouderlingen en diakenen aftredend. Zij zijn niet direct herkiesbaar, behoudens bijzondere omstandigheden.

B26.3 De kerkenraad verleent tussentijdse ontheffing slechts wegens gegronde redenen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Diensttermijn van ouderlingen en diakenen
Ontheffing van ouderlingen en diakenen

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 23

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B25
Rapport dHKO (2011) B25
Rapport dHKO (2012) B25
Rapport dHKO (2014a) B8 B17 B26