B. de ambten en overige diensten

taak van de diakenen

B24.1 De diakenen gaan de gemeente voor in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in kerk en wereld. Zij stimuleren de onderlinge zorg en hulp alsook de christelijke inzet en vrijgevigheid voor anderen die hulp behoeven.

B24.2 De diakenen onderkennen in de gemeente moeiten in sociaal en materieel opzicht en bieden de gemeenteleden ondersteuning met woord en daad. Zij bezoeken daartoe de gemeenteleden. Zij verzamelen de liefdegaven, beheren die en delen die naar behoefte uit.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Taak van de diaken

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 22
Kerkorde GKv (1978) Art. 40

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B6
Rapport dHKO (2011) B6
Rapport dHKO (2012) B6