Oor die Dienste

Die predikant is lewenslank geroep

Omdat ’n bedienaar van die Woord wat eenmaal wettig beroep is, lewenslank aan die kerkdiens verbonde is, mag hy nie tot ’n ander staat van die lewe oorgaan nie, behalwe om gewigtige redes waaroor die kerkraad en die klassis moet oordeel met advies van die deputate van die partikuliere sinode.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Levenstaak
Ontheffing van het ambt

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 12
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 12
Kerkorde GG (1907) Art. 12
Kerkorde GKN (1905) Art. 12
Kerkorde GKv (1978) Art. 15
Kerkorde NGKerk (2011) 11
Kerkorde VGKSA (2005) 15

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 12
Visser, J. (1999) Art. 12