F. besluitvorming en rechtsmiddelen

revisie

F81.1 Revisie kan worden verzocht van besluiten van de generale synode, voor zover het niet betreft uitspraken in hoger beroep.

F81.2 Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de generale synode.

F81.3 Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de generale synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.

F81.4 Een revisieverzoek wordt ingediend en door de generale synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Revisie

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 33

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) F12
Rapport dHKO (2011) F12
Rapport dHKO (2012) F12