F. besluitvorming en rechtsmiddelen

herziening

F78.1 Herziening van een uitspraak in hoger beroep van de generale synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de uitspraak is beslist; en
b. indien er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de uitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

F78.2 De herzieningsuitspraak is bindend voor partijen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Herziening

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 33

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) F9
Rapport dHKO (2011) F9
Rapport dHKO (2012) F9