F. besluitvorming en rechtsmiddelen

vrede door recht

F75.1 De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.

F75.2 Zij kenmerkt zich door bijbelse wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke en onpartijdige rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. het recht om zich te laten bijstaan door een adviseur of raadsman;
d. de mogelijkheid van het horen van getuigen;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. gelijke toegang tot relevante stukken voor beide partijen;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak;
h. het treffen van een voorziening in spoedeisende situaties;
i. het recht van wraking.

F75.3 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F76 tot en met F79.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Rechtsgang

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) F6
Rapport dHKO (2011) F6
Rapport dHKO (2012) F6
Rapport dHKO (2014a) F75