F. besluitvorming en rechtsmiddelen

kerkelijke rechtspraak

F74.1 De kerkelijke rechtspraak is een bijzondere taak van de meerdere kerkelijke vergaderingen in onderscheiding van hun reguliere besluitvorming.

F74.2 In een kerkelijk geschil dient de kerkelijke rechtsgang te worden gevolgd zoals in de volgende artikelen omschreven.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Rechtspraak, kerkelijke -

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 31

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) F5
Rapport dHKO (2011) F5
Rapport dHKO (2012) F5