E. kerkelijk samenleven

naburige kerk

E64 De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem door of krachtens de kerkorde worden opgedragen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Naburige kerk

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 39

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) E5
Rapport dHKO (2011) E5
Rapport dHKO (2012) E5