D. de kerkelijke tucht

ontzegging en afhouding van het avondmaal

D57.1 Wanneer iemand het vermaan van de ambtsdragers verwerpt of zich schuldig maakt aan een ernstige zonde die de gemeente dreigt te besmetten, ontzegt de kerkenraad hem de toegang tot het heilig avondmaal zolang er geen bekering volgt.

D57.2 Wanneer iemand de toegang tot het avondmaal is ontzegd, heeft hij niet het recht om een kind te laten dopen en huwelijksbevestiging te ontvangen. Ook mag hij zijn stemrecht niet uitoefenen.

D57.3 In een ernstige situatie waarover een goed oordeel nog niet mogelijk is, kan de kerkenraad iemand van de avondmaalsviering afhouden ter wille van de heiligheid van de gemeente.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Ontzegging van het avondmaal
Afhouding van het avondmaal

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 76

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) D6
Rapport dHKO (2011) D6
Rapport dHKO (2012) D6