C. het leven van de gemeente

de gemeente

C35 De gemeente vervult met de haar geschonken gaven de dienst in kerk en wereld waartoe Christus haar roept. De ambtsdragers stimuleren haar hiertoe en gaan haar hierin voor.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Priesterschap van alle gelovigen

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C1
Rapport dHKO (2011) C1
Rapport dHKO (2012) C1