I. De ambten

Ontslag van verbintenis aan de gemeente

De kerkeraad mag een predikant niet ontslaan van zijn verbintenis aan de gemeente zonder voorkennis en goedkeuring van de classis en de deputaten van de particuliere synode.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Losmaking

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 10
Akkoord NGK (2015) Art. 10
Kerkorde CanRC (1985) 11
Kerkorde CGK (2010) Art. 11
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 11
Kerkorde FRCA (2003) 14
Kerkorde GG (1907) Art. 11
Kerkorde GKN (1905) Art. 11
Kerkorde GKSA (2000) 11
Kerkorde GKv (2014) B19
Kerkorde NGKerk (2011) 12
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 14
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 16
Kerkorde VGKSA (2005) 14

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 5
Harmannij, K. (1990) Hst. 7

UITVOERINGSBEPALING
Acta GKv (2002) Art. 29
Acta GKv (2002) Art. 31
Bouma, H. (1983v) Art. 14

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 14

CAPITA SELECTA
Predikant: baan of ambt?