Hedendaagsch Kerkregt bij de Hervormden in Nederland I
Een Handboek voor Akademische lessen; alsmede ten gebruike van Predikanten en Leden van Kerkelijke Vergaderingen
Utrecht
J. Altheer, Akademie-Drukker
1834

pdf bij Google Books

 

Beginselen van Christelijk Kerkregt.

 

Mijn Koningrijk is niet van deze wereld.

Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.

Geef Gode, wat Godes is, en den Keizer, wat des Keizers is.

— Het Evangelie. —