Scholten, P.

Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht — Algemeen Deel

Genre: Literatuur

Zwolle

N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

1931

Zie voor een pdf van dit werk het Digital Paul Scholten Project. Een officiële wetenschappelijke tekst, vertalingen e.d. zijn daar te vinden. De nummering van de alinea’s ([1]) is eveneens afkomstig van dit project. Soms doorbreekt die de oorspronkelijke alinea-indeling.


Scholten, P. (1931)