Oor die Kerklike Vergaderings

Visitasie deur naburige predikante

Die klassis moet minstens twee van die oudste, mees ervare en geskikte bedienaars van die Woord as visitatore benoem om in alle kerke van die klassis gereeld kerkvisitasie te hou, vas te stel of die ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde in alles onderhou, die stigting van die gemeente en onderwys van die jeug behoorlik na hulle vermoë bevorder, sodat hulle diegene wat nalatig in een of ander bevind word, betyds broederlik kan vermaan en met raad en daad alles kan help reël wat bevorderlik is vir die vrede, die opbou en belange van die kerk.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Kerkvisitatie

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 44
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 44
Kerkorde GG (1907) Art. 44
Kerkorde GKN (1905) Art. 44
Kerkorde GKv (1978) Art. 44
Kerkorde VGKSA (2005) 44

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 44
Visser, J. (1999) Art. 44