Oor die Dienste

Toelating van predikers uit ander kerke of sektes

Predikers wat uit ander kerke of een of ander sekte aansluit, sal nie tot die kerkdiens toegelaat word nie, behalwe met groot versigtigheid en dit eers nadat hulle vir ’n sekere tyd goed beproef is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Toegang tot het ambt van predikant

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 9
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 9
Kerkorde GG (1907) Art. 9
Kerkorde GKN (1905) Art. 9
Kerkorde GKv (1978) Art. 9
Kerkorde VGKSA (2005) 9

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 9
Visser, J. (1999) Art. 9