Particuliere Vraghen

Of het van nooden is dat de artykelen des synodi van de Overheyt bevestight werden?
Is gheantwordt dat men de overheyt sal bidden dat se die artykelen met hare authoriteyt bevestighen wille, in den welcken de selvighe authoriteyt van nooden is om in ’t werck gheleyt te moghen worden.
Ende daer sullen twee verordent worden om dat met een requeste aen den Staten te versoecken.