Particuliere Vraghen

Artikel
16

Welck van beyden beter is de aelmoessen na de predicatie aen de Kerckdueren te versamelen ofte onder de predicatie omgaende door het volck?
Antdw. De eerste wijse is beter, nochtans in den kercken daer men die selvighe niet hebben en kan sal men die selve dulden tot dat men se can verbeteren.