Particuliere Vraghen

Artikel
38

Of het den Overheden gheoorloft sij de houwelicken alleen te vercondighen ende te bevestighen sonder aenroepinghe des naems des Heeren ende sonder eenighe forme des kerckendienstes?
Antdw. Men sal hier van rijpelick ende voorsichtelick met den Staten handelen dat het niet langher en gheschiede.